Veghează și te roagă

 15 septembrie Pasaj biblic: Marcu 13:5-37


De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji.

(1 Tesaloniceni 5:6)

Cu toate că siguranța Revenirii iminente a lui Hristos a adus mângâiere și

încurajare multor creștini, speculațiile pe marginea detaliilor acestui grandios

eveniment au creat multe confuzii și erezii. Un frate predicator, oaspete într-o

biserică, a spus că Biblia afirmă precis timpul și chiar și ceasul Revenirii lui

Hristos, făcându-i pe mulți dintre ascultători să se îndoiască de credibilitatea

sa. Dar după aceea, predicatorul a deschis la Matei 24:44, unde este scris clar:

„Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.”

Deși unele pasaje profetice sunt greu de înțeles, trebuie să ne ferim de

interpretări dogmatice ale detaliilor și de ignorarea aplicațiilor evidente ale

textelor. Pasajele profetice din Scriptură nu au fost scrise ca oamenii să știe

exact ce va urma în viitor, ci ca să recunoască preștiința desăvârșită a lui

Dumnezeu când aceste profeții se vor împlini, deseori în chipuri neprevăzute

de ei. De exemplu, probabil că Petru nu a știut exact cum se va împlini profeția

care spune: „După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele

voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise, și tinerii voștri vor avea vedenii”

(Ioel 2:28). Dar după ce Duhul Sfânt a coborât la Cincizecime, Petru a spus:

„ ... aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel” (Faptele Apostolilor 2:16).

Domnul Isus i-a avertizat de mai multe ori pe robii Lui să vegheze, să

se roage și să fie gata oricând, nu ca fecioarele nechibzuite care și-au dat

seama că nu sunt gata abia când a venit mirele. Un lucru esențial este să

trăim în sfințenie, „fără care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14).

O asemenea viață este binecuvântată cu pace, bucurie și biruință prin puterea

Domnului înviat. Ea ne ajută să așteptăm Revenirea Lui cu bucurie, nu cu

teamă.

Pete Lewis - Halsey, OR

Luați seama, vegheați și rugați-vă; căci nu știți când va veni vremea aceea.

(Marcu 13:33)