„VINE NOAPTEA”

 5 septembrie


„Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine

noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.” Ioan 9:4.

Chiar și Isus simțea presiunea scurtimii timpului și necesitatea de a

îndeplini prompt și rapid lucrarea care I se dăduse s-o facă. Cu cât mai mult

ar trebui noi să simțim această presiune și să ne grăbim să valorificăm

momentele pe măsură ce acestea trec ca gândul! Fiecare dintre noi are o

lucrare încredințată de către Dumnezeu Însuși. Ne aflăm în această lume în

misiuni divine – trimiși de Dumnezeu pentru a lua, în mod specific, parte la

binecuvântarea lumii.

Pentru a duce această lucrare la îndeplinire, avem doar un interval de

o „zi” la dispoziție. „Ziua” fiecăruia reprezintă durata vieții lui. O zi este un

interval scurt de timp: nu este mult timp între răsăritul și apusul soarelui;

este o perioadă de timp determinată: când soarele se îndreaptă spre apus,

nicio putere din univers nu-i mai poate prelungi rămânerea, nici măcar cu

încă un moment. Când vine moartea, aceasta nu va aștepta nicio clipă în

plus. Ceea ce nu este terminat în acel moment, va rămâne neterminat

pentru totdeauna.

Și totuși, „ziua” este destul de lungă pentru împlinirea planului lui

Dumnezeu. Soarele nu asfințește niciodată mai devreme de timpul care i-a

fost hotărât. Fiecare mică viață este suficient de lungă pentru a duce la

îndeplinire acea părticică din lucrarea destinată ei în lume. Lucrul acesta

este adevărat chiar și pentru bebelușul care nu trăiește decât o oră – doar

intră în această lume, își transmite, prin zâmbet, binecuvântarea și pleacă.

Este adevărat și pentru copil, pentru un tânăr sau o tânără, pentru cel care

moare în deplinătatea puterilor sale, cu mâinile încă pline de sarcini

neterminate. Nimeni nu va putea vreodată să se scuze că nu și-a terminat

lucrarea vieții pe motiv că timpul acordat lui a fost prea scurt. Este

întotdeauna suficient de lung - numai să fie umplut cu o simplă credincioșie

fiecare mment.

Pentru a avea lucrarea terminată la sfârșit, trebuie să o facem atâta

timp cât este „zi”. Dl. M’Cheyne avea pe cadranul ceasului o imagine cu

soarele la apus și deasupra ei se aflau cuvintele: „Vine noaptea”. De fiecare

dată când se uita la ceas pentru a vedea cât e ora, i se reamintea de

scurtimea vieții și de necesitatea urgentă de a fi serios în ceea ce privește

îndeplinirea datoriilor sale. Ar trebui să ne însușim cu toții această lecție.