Zilele vieții noastre

 8 septembrie Pasaj biblic: Efeseni 2


Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre

pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și

eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. (Efeseni 2:3)

Viața fiecărei persoane începe, așa cum este scris în capitolul 2 din

Epistola către Efeseni, trăind după mersul lumii acesteia. Suntem conduși de

prințul întunericului, de duhul care lucrează nestingherit în lume. O astfel

de trăire este firească și va fi supusă mâniei lui Dumnezeu. Dar toate acestea

se schimbă când Dumnezeu, plin de milă și de dragoste, ne mântuiește prin

har. Să ne gândim la aceasta. În calitate de creștini, și noi eram altădată morți

în păcate, dar am fost aduși apoi la viață împreună cu Hristos și am fost puși

să ședem în locurile cerești împreună cu El. Acum, Hristos toarnă bogățiile

nespuse ale harului Său peste noi, în zilele vieții noastre. Ce har măreț! Prin

urmare, zilele vieții noastre sunt lucrarea Lui sau capodopera Sa, zidite în Isus

Hristos spre slava Lui.

Să presupunem că aș picta un tablou frumos pe care tu ți l-ai dori, iar

eu ți l-aș da, fiindcă suntem prieteni. Probabil că mi-ai cere un autograf și,

fără îndoială, ți l-aș da. Oare nu sunt zilele vieții noastre lucrarea lui Hristos?

Nu S-ar bucura El să-Și lase semnătura pe ele? Nu este viața noastră cu

adevărat creația Lui, o capodoperă a Sa? Suntem atât de preocupați de firea

pământească și de plăceri, încât nu mai oglindim slava lui Hristos?

Asemenea unui pictor, Pictorul Maestru „pictează” în viața noastră cu

anumite nuanțe întunecate de necazuri apăsătoare, dar și cu nuanțe luminoase

de bucurii. În funcție de măsura în care Îi permitem să „picteze” în viața

noastră, vom fi acceptați sau respinși de El. Mă rog ca fiecare dintre noi, în

calitate de lucrare a lui Hristos care oglindește slava Lui, să fie prin harul Său

găsit vrednic.

James Baer - Salmon Arm, BC

Doamne, ajută-mă să trăiesc în așa fel, încât în fiecare moment

din viața mea să oglindesc slava Ta.